Sabotør og fange

1261922333 sabotorogfange
214,40 NOK pr stk,-

:1230:"En dokumentarroman skrevet av et medlem av Wollweber-gruppa, med forord av historikeren Lars Borgersrud. Manuskriptet til denne boka ble trolig skrevet rett etter krigen. Det havnet under uklare omstendigheter i Norges Kommunistiske Partis arkiv, der det ble liggende og etter hvert glemt. Forfatteren er Anker Thorsrud, et medlem av den hemmelige Wollweber-organisasjonen, som med utgangspunkt i sin sentral i Oslo allerede før krigen begynte sabotasje mot tysk skipsfart. Boka er en dokumentarisk fortelling om Thorsruds opplevelser under fangenskapet. Den handler om jeg-personen "Bjørn Pedersen" som blir arrestert i Oslo, Gestapo-torturen han utsettes for og transporten til Tyskland, der det følger en runddans fra "skarpe forhør" i Hamburg, via en rekke fengsler og konsentrasjonsleire over hele Tyskland, til tiltale og "rettssak". I løpet av denne tida møter "Bjørn" igjen andre medlemmer av organisasjonen, bl.a. "Ove". Bak dette navnet skjuler seg Martin Hjelmen, som ble halshogd i Bandenburg 30. mai 1944. Manuskriptet ble "gjenfunnet" av historikeren Lars Borgersrud som også har skrevet et forord. Anker Thorsrud døde i 1982, 70 år gammel. Tillegg til forord lastes ned her.";i:10;s:33:"Anker Thorsrud og Torvald Ulstein";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-296-7";i:11;s:18:"Falken Forlag 2002";i:13;s:13:"180 s. heftet

Sist sett på...

Resultat 8 - 8 av 10