En russisk sjømann på "Fram"

185,00 NOK pr stk,-

:806:"Om russeren Aleksandr Kutsjin (1888-1913) som var kaptein på polarskipet "Fram". De ble kjent med hverandre for tjue år siden - matematikeren Dmitrij Sjparo og geografen Aleksandr Sjumilov. I løpet av disse tjue årene har de sammen tilbeklagt mange tusen kilometer i arktiske strøk. Dmitrij Sjparo, matematikere, cand. scient., har ledet kjente arktiske ekspidisjoner, og i 1988 ledet han et sovjetisk-kanadisk lag som for førske gang i historien gikk over Nordishavet på ski. Aleksandr Sjumilov har blitt profesjonell skribent. Han er geograf, cand. scient., og har deltatt i mange maritime og arktiske ekspidisjoner. Disse to har funnet hverandre gjennom kjærligheten til Arktis og bøkene som de skriver, - bøker om sine egene ekspidisjoner og om ukjente sider av polarferdenes historie.";i:10;s:77:"Dmitrij Sjparo og Aleksandr Sjumilov - Oversatt fra russisk av Espen Fremming";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-256-8";i:11;s:18:"Falken Forlag 1990";i:13;s:16:"223 s. innbundet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 3