Søk i våre produkter.

Proletarisk internasjonalisme

1262446005 proletariskinternasjonalisme
40,00 NOK pr stk,-

Det foreliggende heftet tar for seg temaet "Den proletariske internasjonalismen", som er uttrykket for solidariteten og samarbeidet mellom arbeiderklassen i alle land i kampen mot imperialismen - for fred, frihet, demokrati, nasjonal frigjøring og sjølråderett, sosialisme og kommunisme.

NKPs studie- og opplysningsråd

ISBN 82-7009-065-4

Ny Dag 1977, 23 sider. heftet

Sist sett på...

Resultat 10 - 10 av 17
115,00 NOK pr stk,- Innføring i politisk økonomi
93 stk på lager

+
Resultat 10 - 10 av 17