Proletarisk internasjonalisme

40,00 NOK pr stk,-

:294:"Det foreliggende hefetet tar for seg temaet "Den proleatariske internasjonalismen", som er uttrykket for solidariteten og samarbeidet mellom arbeiderklassen i alle land i kmapen mot imperialismen - for fred, frihet, demokrati, nasjonal frigjøring og sjølråderett, sosialisme og kommunisme.";i:10;s:31:"NKPs studie- og opplysningsråd";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-065-4";i:11;s:11:"Ny Dag 1977";i:13;s:12:"23 s. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 20