Søk i våre produkter.

Ny teknologi

nytekonlogi
80,00 NOK pr stk,-

223 stk på lager

+

Ved overgangen til det tredje årtusen gjør vitenskapen og teknikken kjempesteg framover - i de forskjelligste retninger: datateknikk, elektronisk automasjon, bioteknikk osv. Vitenskap og produksjon smelter mer og mer sammen. Denne vitenskapelige og tekniske revolusjon betegner et utviklingssparang. Samtidig har den sin klare historiske bakgrunn. Den nye teknologien åpner veldige muligheter for mennesket. Men den kan også få skjebnesvangre følger for oss og skaper usikkerhet for morgendagen. Hvilke krefter i samfunnet styrer den teknologiske utviklingen? Hvem og hva tjener denne revolusjonen? Kan utviklingen styres i en slik retning at den tjener hele samfunnet, og ikke bare snevre særinteresser i et fåtall? I sin nye bok tar Hans I. Kleven opp disse spørsmålene til en nærmere belysning og drøfting. De er sentrale og aktuelle. De angår vårt arbeid og daglige tilværelse i stadig større grad.

Hans I. Kleven

82-7009-248-7

Falken Forlag 1988, 100 sider. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 17
Resultat 1 - 1 av 17