Handlekurven er tom

Faglitteratur

Kultur og kulturrevolusjon

ubeskjrt_119
95,00 NOK pr stk,-

403 stk på lager
+

Igjen griper Lenin i denne boka midt inn i vår tids debatt. Det er utrolig hvor mye ammunisjon revoulusjonære her kan hente til kampen for en virkelig folkets kultur, for å gi livet et nytt og meningsfylt innhold. Det er særlig to sider ved kulturen Lenin stadig framholdt. Den første er at kulturen har en klassekarakter, at den er en del av samfunnslivet, og at arbeiderklassen, som har framtida på sin side, som bærer av det mest framtidsrettede, det mest levedyktige i kunsten og kulturen. Han viste at også proletariatets kultur har og må ha dype røtter i all foregående kultur. Han påtvang aldri noen sin sterkt personlige smak når det gjaldt kulturytringer og enkelte kunstverk. Det var kulturen som samfunnsfenomen han tok for seg. Og nettopp derfor har hans tanker et videre perspektiv. I dag, som dengang de ble skrevet, er de krutt i klassekampen.

Vladimir Lenin, oversatt av Tore-Jarl Bielenberg og Harald Holm

ISBN 82-7009-008-5

Ny Dag 1972, 187 sider heftet, omslag av Roar Eggum

Om Falken Forlag

Falken Forlag er et forlag som gir ut politisk og samfunnsorientert litteratur, samt marxismens klassikere. Forlaget ble grunnlagt 20. september 1946. Blant initiativtakerne var Johan Borgen, Olav Rytter, Svale Solheim, Olav Dalgard, Reidar Roos og Finn Pettersen. Forlaget er tilknyttet Norges Kommunistiske Parti.

Åpningstider

Vi har kontortid
Tirsdag og Torsdag
fra 15:00 til 18:00

Kontaktinformasjon

Vår post- og besøksadresse er:
Falken Forlag
Helgesensgate 21, 0553 OSLO

Telefon: +47 22 71 60 44

Epost: falkenforlag@falkenforlag.no

Organisasjonsnummer: 985 002 967
Bankkonto: 1503.57.18661